סקירה כללית

We are looking for DevOps Team Lead who seek to enter  to technology company.

דרישות המשרה

-3+ Years of DevOps experience.

-One or more of: Python, Shell scripting, JavaScript, Ruby go.

-Experience with a public cloud platform (AWS/GCP/Azure)- AWS must & setting up CI/CD pipelines.

-Infrastructure as Code mindset experience with Terraform.

-Experience with configuration management tools like

Ansible, Chef, Puppet.

-Knowledge and experience in OS (Linux distributions- CentOS, Debian, Windows servers).

העלאת קורות חיים או כל מסמך רלוונטי אחר.


הנך יכול/ה להגיש את מועמדותך באמצעות קורות החיים ששמורים באתר. לחץ על הקישור הבא כדי לשלוח אותם למעסיק באתר ובמייל.