סקירה כללית

משרדנו עוסק בתחום הגיאוטכניקה על ענפיו ביסוס מבנים, תשתיות, מאגרים, מחצבות ומכרות, מנהור , הידרולוגיה והשפלת מי תהום

דרישות המשרה

סקירת אתרים גיאולוגית תכנון סקרי קרקע פענוח ממצאי סקרי קרקע עריכת דוחות גיאולוגים פיקוח עליון על עבודות קידוח