סקירה כללית

מכירות בחנות למוצרי חשמל ואתר אינטרנט

דרישות המשרה

נסיון במכירות נסיון במחשבים