אין כרגע משרות פנויותשמאי ביטוח – עיסוק שוטף בהערכות רכוש שאינו מקרקעין, כדוגמת כלי רכב, שמאות רכוש ושמאות ימית. הערכות השווי, המתבצעות על פי אומדן מקצועי, הינן לצרכי ביטוח או לכל צורך אחר. שמאים עובדים או באופן עצמאי (בעלי משרדים), או כשכירים המופעלים על ידי משרדי שמאים ברחבי הארץ. ניתן לעבוד גם בחברות הביטוח השונות.

שמאי מקרקעין – עיסוק שוטף בהערכת שווי שוק הנדל"ן הכולל התמקדות בנכסים ייחודיים וספציפיים בעיקר במיקומם. כיוון שמחיר נכס לא נקבע בזירת מסחר מוסדרת, נולד הצורך בהערכות שווי. העבודה כוללת בדיקה ישירה של נכסים, בחינת נתונים מול רשויות מקומיות ואיסוף הנתונים המשפטיים למטרת כתיבת השומה.

שמאי רכב: עוסק בשומות לכלי רכב. קובע הערכת עלות התיקון של רכב שנפגע בתאונה. באחריותו לתת חוות דעת אובייקטיבית בעניין זה, כמסגרת לתשלום של מבוטח או מבטח למוסך שיעסוק בתיקון הרכב. פעילות נוספת של שמאי רכב היא קביעת מחיר השוק של רכב משומש, קביעת שיעור ירידת ערך בגין נזקי תאונת דרכים וכן שומה של נזקים, פגמים או ליקויים ברכב חדש או משומש. כן תתבקש חוות דעת שמאי רכב בנושאים טכניים שונים ואף לעיתים בחקירת תאונות דרכים לשם קביעת חבות אפשרית של מי מהצדדים.
שמאי רכוש: עוסק בהערכת רכוש, ונזקים לרכוש כללי (למעט מקרקעין) אשר נגרמו על-פי רוב עקב אש, פריצה, אובדן וכיוצא בזה. כמו כן, עוסק בהערכות רכוש לצורך הנפקות בבורסה או לצורך מכירה של עסק או פעילות עסקית.
שמאי ימי: עוסק בהערכת כלי שיט, מטענים ימיים, מטען בהובלה אווירית או יבשתית והנזק להם בשעת ההובלה ובעקבותיה.
שמאי חקלאי: עוסק בהערכת רכוש וגידולים חקלאיים, וכמובן הנזקים שנגרמים להם. בארץ הענף נחלק לתחום "חקלאי" ולתחום "ציוד חקלאי" כאשר לציוד חקלאי תערך בדרך כלל שומה על ידי שמאי רכב מוסמך.