לוח משרות חינם

נוסח מכתב התפטרות

עובד שמחליט להתפטר ממקום עבודתו צריך להודיע למעסיקו מראש על כוונתו זו, באמצעות מכתב התפטרות.

כללים לכתיבת מכתב התפטרות

 • עבור: שם מעסיק, חברה/מחלקת משאבי אנוש
 • תאריך הגשת המכתב
 • הנדון: הודעה על סיום עבודה
 • בפתיח או בסיום המכתב: רצוי לכתוב מספר מילים טובות המבטאות הערכה למקום העבודה
 • סיבת סיום העבודה: אין חובה לציין את הסיבה, אך כדאי בעיקר במקרים בהם הסיבה עומדת בקריטריונים של זכאות לפיצויים על פי החוק (יפורט בהמשך)
 • תאריך סיום בפועל:  יש לקחת בחשבון את חוק הודעה מוקדמת להתפטרות (יפורט בהמשך)
 • זכויות נוספות: ניתן לבקש במכתב להסדיר את הזכויות על פי הסכם העסקה, כמו פדיון ימי חופשה, פיצויים וכדומה
 • ניתן לציין בסיום המכתב בקשה לקבלת מכתב המלצה
 • רצוי לסיים את המכתב בנימה אישית ובברכת הצלחה
 • את המכתב ניתן לשים בתיבת הדואר או להניחו על השולחן של בעל התפקיד, אך רצוי אף יותר לקבוע פגישה קצרה עם המעסיק ובה להגיש את מכתב ההתפטרות.

את המכתב רצוי מאוד לנסח באופן נאות ולא נקמני, ולסיים את יחסי עבוד מעביד ברוח טובה שכן ישנה אפשרות שהמפוטר יזדקק לשירותי המעסיק בהמשך (כמו מכתב המלצה או רצון לחזור לעבוד במקום העבודה בשלב מאוחר יותר).

נוסח מכתב התפטרות

להלן דוגמא לנוסח מכתב התפטרות:

01.01.2018

לכבוד:

מר ישראל ישראלי,
מנהל _________

א.נ,

הנדון:     הודעה על סיום עבודה     

ראשית ברצוני להודות על האימון והתמיכה להם זכיתי במקום העבודה.
ברצוני להודיע על סיום תפקידי כ-_______/ עבודתי בחברת _______.
אני עוזב את תפקידי עקב _____________________________________.
אני מבקש לעזוב את תפקידי בחברה בתאריך ____________ לאחר סיום ימי ההודעה המוקדמת כמחויב בחוק (ראה פירוט בהמשך)
אבקש  להסדיר את כל הקשור לזכויותיי בסיום יחסי עובד מעביד בחברת ________(ימי הבראה, מחלה וכדו').
אשמח לקבל מכתב המלצה, ואהיה מוכן לעשות כל שיידרש על מנת להעביר את הדברים בהם עסקתי למחליפי.
אני מאחל הצלחה לחברה ועובדיה.

בכבוד רב,
אברהם אברהמי
ת.ז. __________

סיבות להתפטרות המזכות בקבלת פיצויים

ישנן מספר עילות להתפטרות בגינן זכאי המתפטר לקבל פיצויים כאילו פוטר.

 • התפטרות לאחר לידה: תשעה חודשים אחרי לידה רשאים אב או אם להתפטר מעבודתם לצורך טיפול בתינוק וזכאים לקבל פיצויים מהעבודה כאילו פוטרו ממנו
 • התפטרות לצורך טיפול בילד: הורים רשאים לעבור למקום עבודה חדש שבו השעות נוחות יותר ובכך להצדיק את ההתפטרות לצורך הטיפול בילד
 • התפטרות בגלל מחלה של העובד או של קרוב משפחתו
 • התפטרות מרצון עקב פגיעה בתנאי העסקה
 • התפטרות בשל הצטרפות למשטרה, לצה"ל או לשירות בתי הסוהר
 • התפטרות בשל מעבר לעיר אחרת (לרוב במרחק 40 קילומטר ומעלה).

נוסח מכתב התפטרות לאחר חופשת לידה

01.01.2018

לכבוד:

מר ישראל ישראלי,
מנהל _________

א.נ,

הנדון:     הודעה על סיום עבודה לצורך טיפול בילד     

ראשית ברצוני להודות על האמון והתמיכה להם זכיתי במקום העבודה.
הריני להודיע על סיום עבודתי בחברה מתום חופשת לידתי המסתיימת בתאריך_________.
אבקש  להסדיר את כל הקשור לזכויותי בסיום יחסי עובד מעביד בחברת_________ (פיצויים ימי הבראה, מחלה וכדו')
אשמח לקבל מכתב המלצה.
אני מאחלת הצלחה רבה לחברה ועובדיה.

בכבוד רב,
ישראלה ישראלי
ת.ז. __________

הודעה מוקדמת להתפטרות

 • תקופת ההודעה על התפטרות היא פועל יוצא של שני פרמטרים עיקריים:
 • סוג השכר: חודשי או לפי שעה
 • התקופה בה היה העובד מועסק
להלן חישוב תקופת הודעה מוקדמת לעובד בשכר חודשי:
 • עובד שעבד עד חצי שנה – הודעה מוקדמת של יום אחד עבור כל חודש עבודה
 • בין חצי שנה לשנה – 6 ימי הודעה מוקדמת עבור חצי השנה הראשונה ויומיים וחצי עבור כל חודש נוסף.
 • עובד שעבד למעלה משנה – הודעה מוקדמת של חודש ימים.
להלן חישוב הודעה מוקדמת לעובד לפי שעות:
 • עובד שעבד עד שנה – הודעה מוקדמת של יום לכל חודש
 • למעלה משנה עד שנתיים -14 יום לפחות ויום אחד עבור כל שני חודשים בשנה השנייה
 • למעלה משנתיים – הודעה מוקדמת 21 יום לפחות ובנוסף יום עבור עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השנייה
 • למעלה משלוש שנים – חודש ימים

זה הזמן לקרוא כיצד לכתוב קורות חיים

מאמרים