סקירה כללית

International company with an office in Jerusalem  is looking for a passionate, self-driven, and experienced full-stack Senior Web Developer to join their small, high-powered development team situated in the US to produce interactive, high-performance web applications that are both good looking and easy to use. The successful applicant will be expected to work independently and contribute to overall architectural and design discussions.

דרישות המשרה

Requirements:

– Minimum of 5 years of programming experience

– Degree in Computer Science

– Understands responsive web design

– Ability to design and implement web applications using the following technology:

* AngularJS (1.4, 5+)  Javascript, Typescript  Bootstrap, Material Design, HTML, CSS

– Understands asynchronous data requests from backend APIs

– Experience with Node.js

– Feel at home with Linux, including light system administration

– Ability to create web services (APIs), preferably using PHP, Slim routing, PostgreSQL and Redis

– Ability to create shell scripts, including those that will import and export data, when needed

– Comfortable using curl, and S3 tools for inter-system data exchange

– Fluency in SQL

– Experience with using a distributed source code control system such as Git (preferred).

Would also like to see:

– Experience with various AWS services and their management/operations including Kinesis, SQS and Lambda functions

Additional nice to have, though not required:

– Experience in creating scalable, fault-tolerant web architectures in AWS

– Experience with development using React

Native Level English

Full time in Jerusalem office 11:00-19:00

העלאת קורות חיים או כל מסמך רלוונטי אחר.


הנך יכול/ה להגיש את מועמדותך באמצעות קורות החיים ששמורים באתר. לחץ על הקישור הבא כדי לשלוח אותם למעסיק באתר ובמייל.