סקירה כללית

International company with an office in Jerusalem  is looking for a passionate, self-driven, and experienced full-stack Senior Web Developer to join their small, high-powered development team situated in the US to produce interactive, high-performance web applications that are both good looking and easy to use. The successful applicant will be expected to work independently and contribute to overall architectural and design discussions.

Requirements:

– Minimum of 5 years of programming experience

– Degree in Computer Science

– Understands responsive web design

– Ability to design and implement web applications using the following technology:

* AngularJS (1.4, 5+)  Javascript, Typescript Bootstrap, Material Design, HTML, CSS

– Understands asynchronous data requests from backend APIs

– Experience with Node.js

– Feel at home with Linux, including light system administration

– Ability to create web services (APIs), preferably using PHP, Slim routing, PostgreSQL and Redis

– Ability to create shell scripts, including those that will import and export data, when needed

– Comfortable using curl, and S3 tools for inter-system data exchange

– Fluency in SQL

– Experience with using a distributed source code control system such as Git (preferred).

דרישות המשרה

Would also like to see:

– Experience with various AWS services and their management/operations including Kinesis, SQS and Lambda functions

Additional nice to have, though not required:

– Experience in creating scalable, fault-tolerant web architectures in AWS

– Experience with development using React

Native Level English

Full time in Jerusalem office 11:00-19:00

Send CV to jobs@rybtech.com

העלאת קורות חיים או כל מסמך רלוונטי אחר.


הנך יכול/ה להגיש את מועמדותך באמצעות קורות החיים ששמורים באתר. לחץ על הקישור הבא כדי לשלוח אותם למעסיק באתר ובמייל.