סקירה כללית

Atención al cliente / proveedor nacional e internacional, según idiomas del candidato, donde se precisa necesariamente el español valorando inglés y terceros idiomas

העלאת קורות חיים או כל מסמך רלוונטי אחר.


הנך יכול/ה להגיש את מועמדותך באמצעות קורות החיים ששמורים באתר. לחץ על הקישור הבא כדי לשלוח אותם למעסיק באתר ובמייל.