סקירה כללית

A boutique DevOps consulting company that focuses on providing full-scope DevOps solutions & services is looking for DevOps ALM Engineer to join our growing team.

We focus on providing DevOps, ALM and PMO solutions to help companies implement DevOps solutions.

Our mission:

– Help our customers face the challenges through the development process, and provide companies the ground to tackle 

-their development challenges and enable them the opportunity to take their DevOps to the next level.

-We are currently seeking a DevOps engineer specializing in ALM (Application Lifecycle Management) tools, mainly experienced with 'Atlassian tools' admin roles such as Jira, Confluence, etc

-Interact extensively with end-users such as developers, QA members and service engineers to provide DEV and 

-PROD solutions, customizations, system administration, and technical support

 

דרישות המשרה

• Experience as Jira administrator

• Familiar with Jira customizations – workflow schemes, issue-types, screens, custom fields

• Experience with code-based customizations such as Script-Runner listeners, REST endpoints, behaviors, etc.

• A MUST – Team player which self-learning capability

• Good human interaction capabilities, ability to work in complex environment

• Strong leadership – ability to move processes forward

• B.Sc. in computer science or other relevant education

• Experience as administrator on other Atlassian tools such as Confluence and Bitbucket

• Experience with other ALM tools such as TFSAzure DevOps, Rally, etc.

• Knowledge in other DevOps tools such as Jenkins, Git, Nexus, Artifactory

 

העלאת קורות חיים או כל מסמך רלוונטי אחר.


הנך יכול/ה להגיש את מועמדותך באמצעות קורות החיים ששמורים באתר. לחץ על הקישור הבא כדי לשלוח אותם למעסיק באתר ובמייל.