סקירה כללית

Global tech company located in the Sharon area, looking for System Administrator Leader.

A super interesting and tech role that has a lot of interest, challenge and growth opportunities.

דרישות המשרה

-Experience with or knowledge of programming languages and operating systems; current equipment and technologies, system performance-monitoring tools, active directories, virtualisation, HTTP traffic, content delivery, and caching.

– Background in technology/ Computer Science.

-Experience in project management, application design and integration, and cloud computing (specifically AWS).

-Work experience in start-ups.

-The role might be includes parts of DevOps.

העלאת קורות חיים או כל מסמך רלוונטי אחר.


הנך יכול/ה להגיש את מועמדותך באמצעות קורות החיים ששמורים באתר. לחץ על הקישור הבא כדי לשלוח אותם למעסיק באתר ובמייל.