סקירה כללית

מתן שירות ללקוחות
מכירות ללקוחת קיימים
מעקב מיילים
מענה טלפונים

דרישות המשרה

מתן שירות ללקוחות
מכירות ללקוחת קיימים
מעקב מיילים
מענה טלפונים

מתויג כ: , ,

נוסף למועדפים