סקירה כללית

 איתור טכנולוגיות שניתנות לאימוץ לצרכי החברה בתחום הולכת מים ואויר
 בדיקת התכנות הטכנולוגיה
 עזרה באיסוף הנתונים הטכנולוגים ועלויות הפתרון
 העלאת רעיונות למוצרים חדשניים בתחום הולכת מים ואויר
 ביצוע דגם של המוצר החדשני ע"י שימוש במשאבי החברה
 הדגמה של תפקוד המוצר
 דווח

דרישות המשרה

 ניסיון מעשי בפתרון תקלות תפקוד מוצרים ומערכות
 עבודת פיתוח של לפחות 4 שנים
 יכולת