סקירה כללית

 תכנות וכיוון מכונות לצורך ייצור של מוצרים לפי "חליפה ללקוח". (סדרות
קצרות וארוכות)
 תכנות וכיוון מכונות לצורך ייצור מוצרים איכותיים לפי תקן ושרטוט מאושר
 תכנות וכיוון מכונות שיאפשר ייצור יעיל
 אישור חלק ראשון עפ"י הנהלים
 ביצוע דיווחי יצור
 הפעלת מכונות ועבודה שוטפת לפי צורכי המחלקה .
 יוזמה ופרואקטיביות לגבי: התייעלות, שיפור ביצוע ואיכות, בתיאום עם מנהל
המחלקה ובאישור מנהל הייצור.
 ביצוע

דרישות המשרה

 ניסיון, ידע ויכולת מקצועית בכיוון ותכנות מכונות חריטה מכרסמת – לפחות 3
שנים מתעשייה דומה (עיבוד שבבי של מתכת).
 שליטה טובה בקריאת בשרטוטים

מהדורה – 02 עמוד 2 מתוך 2

 ידע והבנה בטכנולוגיית עיבוד שבבי חריטה מכרסמת.
 ידע