סקירה כללית

אחראי על הפעלת מכונות cnc  ואחזקתם במפעל

רהיטים ותיק לייצור ארונות במרכז הארץ.