סקירה כללית

פעמיים בשבוע בשעות הערב 18:00-21:00 כהשלמת הכנסה , מענה טלפוני ועבודות משרדיות.