סקירה כללית

גן ילדים פעוטון חיוכים הנמצא ליד מרכז חורב
מחפש אותך-
סייעת נפלאה :
חמה חכמה סבלנית
שאוהבת ילדים
ובעלת רצון להעניק להם הכול.

דרישות המשרה

גן ילדים פעוטון חיוכים הנמצא ליד מרכז חורב
מחפש אותך-
סייעת נפלאה :
חמה חכמה סבלנית
שאוהבת ילדים
ובעלת רצון להעניק להם הכול.

מתויג כ: ,