סקירה כללית

התקנה של טריפלים ואינטרנט של סלקום עבודה עם רכב עצמאי.

קבלת סלוטים ביום לפני והתקנת הסלוטים לפי לוז.
הכשרה מתבצעת בבית סלקום כ-8 ימים ואחרי זה כשבוע צמוד למתקין בשטח

דרישות המשרה

עוסק מורשה – שכר בחשבונית {המתקין הינו קבלן}

ידע טכני ורצינות !!! אנשים בוגרים

בעלי רכב