סקירה כללית

תחומי אחריות –

קידום מכירות

תחזוקת מידע

הפקת מידע מרוכז אצל הלקוח

מכרזי לקוח

ביצוע פגישות אצל הלקוח

ניהול האדמינסטרציה

דרישות המשרה

עמידה ביעדי המכירות של הלקוח
 שביעות רצון לקוחות – ציון משוקלל של כלל הפרמטרים )מהירות המענה לפניות, אנשי קשר, מקצועיות,
עמידה בזמני אספקה, מגוון מוצרים, שמירה על קשר, אמינות ויושר, מידע תפעולי, מחירים לסל פריטים(
 שביעות רצון לקוחות פנימיים בשראל
% מכרזים ששראל השתתפה מתוך המכרזים שהלקוח ביצע
% המכרזים ששראל זכתה מכלל המכרזים ששראל השתתפה אצל הלקוח
% הצעות מחיר שהגיעו מהלקוח ומומשו כהזמנות לקוח
 מדד כמותי על "שורות פתוחות" )הצעות/הזמנות/תלונות( – יש עדיין לגבש את המדד הכמותי

העלאת קורות חיים או כל מסמך רלוונטי אחר.


הנך יכול/ה להגיש את מועמדותך באמצעות קורות החיים ששמורים באתר. לחץ על הקישור הבא כדי לשלוח אותם למעסיק באתר ובמייל.