סקירה כללית

צבעי או עוזר צבעי במצבעה בנגריה

ידע וניסיון הכרת חומרים ויכולת ניהול המצבעה

מתויג כ:

העלאת קורות חיים או כל מסמך רלוונטי אחר.


הנך יכול/ה להגיש את מועמדותך באמצעות קורות החיים ששמורים באתר. לחץ על הקישור הבא כדי לשלוח אותם למעסיק באתר ובמייל.