סקירה כללית

תכנית עירונית “מקפצה לחיים” מגייסת אנשי מקצוע לעבודה בגני טרום חובה בשכונות המוחלשות של חיפה.

הדרכה מקצועית קבוצתי, העבודה בצוות רב מקצועי.