סקירה כללית

בעדיפות לרו״ח
ניסיון מעל 5 שנים
תחילת עבודה מיידית