סקירה כללית

Lead a strong DevOps team in charge of the entire infrastructure of a popular Fintech Application

Responsible for developing, maintaining and supporting multiple cloud environments (Prod, Staging, Test & Dev)

Responsible for High Level Architecture, Work Methodologies, Project Goals and Budget targets

דרישות המשרה

At least 5 years of experience with managing a DevOps team in a SaaS/PaaS environment. Fintech background is a PLUS.

Vast experience in developing, maintaining and deploying production systems on Google Cloud – MUST

Extensive experience with CI/CD workflow and tools (Jenkins, CodePipeline, etc.) and writing Infrastructure as Code (TerraForm, Ansible).

Proficient in working with Databases such as: Microsoft SQL Server, Sybase SQL Anywhere, Mongo, Redis, Oracle

Familiarity with Zendesk, Atlassian, Google Workspace (formerly G-Suite), SendGrid, OpenShift/Kubernetes, Git, Tomcat, IIS, Linux, Mac OS X, Windows, Jira

Understanding and implementation of cloud security principles (Mainly in GCP)

Familiar with AWS, Azure, Android, iOS – Strong Advantage

Experience with Project management, Budget management.

Excellent communication skills (you will be working in the customer offices)

העלאת קורות חיים או כל מסמך רלוונטי אחר.


הנך יכול/ה להגיש את מועמדותך באמצעות קורות החיים ששמורים באתר. לחץ על הקישור הבא כדי לשלוח אותם למעסיק באתר ובמייל.