סקירה כללית

Be part of a strong DevOps team in charge of the entire infrastructure of a growing Fintech Application

Responsible for developing, maintaining and supporting multiple Cloud environments (Prod, Staging, Test & Dev)

Develop automation to support orchestration and application deployment

דרישות המשרה

Minimum 2 years of experience in developing, maintaining and deploying production systems on Google Cloud – MUST

Extensive experience with CI/CD workflow and tools (Jenkins, CodePipeline, etc.) and writing Infrastructure as Code (TerraForm, Ansible)

Proficient in working with Databases such as: Microsoft SQL Server, Sybase SQL Anywhere, Mongo, Redis, Oracle

Familiarity with Zendesk, Atlassian, Google Workspace (formerly G-Suite), SendGrid, OpenShift/Kubernetes, Git, Tomcat, IIS, Linux, Mac OS X, Windows, Jira, BitBucket

Familiarity with Google Analytics, Google Firebase, Mixpanel, TypeForm, AppsFlyer, Voxia, WebCand, InForU, Twilio, Live DNS, Cockpit, webstorm, Lastpass, Appfollow, zeplin, Trello, Git, studio3t, Crashlytics, Facebook Analytics, Sketch – A PLUS

Familiar with AWS, Azure, Android, iOS – Strong Advantage

Excellent communication skills (you will be working in the customer offices)

העלאת קורות חיים או כל מסמך רלוונטי אחר.


הנך יכול/ה להגיש את מועמדותך באמצעות קורות החיים ששמורים באתר. לחץ על הקישור הבא כדי לשלוח אותם למעסיק באתר ובמייל.