סקירה כללית

Be part of a strong DevOps team in charge of the entire infrastructure of a growing Fintech Application

Responsible for developing, maintaining and supporting multiple Cloud environments (Prod, Staging, Test & Dev)

Develop automation to support orchestration and application deployment

דרישות המשרה

Minimum 2 years of experience in developing, maintaining and deploying production systems on Google Cloud – MUST

Extensive experience with CI/CD solutions (Jenkins, Circle CI, Travis CI etc.) and writing Infrastructure as Code (TerraForm, Ansible).

Proficient in working with Security tools such as Palo Alto Networks, Twistlock, Jump Cloud, OKTA, Prisma, Panorama, SentinelOne, PulseSecure VPN, SOC/SIEM Solutions

Familiarity with Zendesk, Atlassian, Google Workspace (formerly G-Suite), SendGrid, CloudFlare, OpenShift/Kubernetes, Git, Tomcat, IIS, Linux, Mac OS X, Windows, Jira

Understanding and implementation of cloud security principles around DLP, VPN, URL Filtering, Antivirus, Application control, etc.

Excellent communication skills (you will be working in the customer offices)

העלאת קורות חיים או כל מסמך רלוונטי אחר.


הנך יכול/ה להגיש את מועמדותך באמצעות קורות החיים ששמורים באתר. לחץ על הקישור הבא כדי לשלוח אותם למעסיק באתר ובמייל.