סקירה כללית

Experienced OOP software developer in .NET and C# technologies.

Knowledge of OOD, multi-threaded programming an desi patterns.

Proven know-how of full software development cycle.

Working on complex products with multidisciplinary teams.

Takes global view and system-driven approach.

Self-motivated, accountable and quality oriented individual.

Positive team player attitude with excellent communication skills.

Know-how of WPF, WCF and Windows OS.

Proficiency in WEB technologies , Python programming.

העלאת קורות חיים או כל מסמך רלוונטי אחר.


הנך יכול/ה להגיש את מועמדותך באמצעות קורות החיים ששמורים באתר. לחץ על הקישור הבא כדי לשלוח אותם למעסיק באתר ובמייל.