סקירה כללית

ריכוז עריכת מפרטים למכרזים, כתיבת המכרזים ופרסומם בהתאם להגדרת יחידות
דורשות הרכש ובתיאום עם הלשכה המשפטית ועם הגורמים המקצועיים הנוגעים בדבר.
סיוע בהכנתם של מפרטים גדולים ומורכבים ותיאום יועצים להכנת המפרטים
המקצועיים.
תכנון ופרסום מכרזים לצורך אספקת טובין, אספקת שירותים וכדומה.
ריכוז המכרזים והעברתם לדיון בוועדה.
ריכוז וכינוס ועדת המכרזים, ריכוז ביצוע נוהלי הישיבות וביצוע החלטותיה
עפ"י פרוטוקולים.
קבלת דרישות מהיחידות והכנת מפרט המהווה את הבסיס לחוזה ההתקשרות עם הספק.
פרסום המכרזים לציבור ומסירת מידע לפונים על אופי המכרז ומהותו.
קיום קשר ישיר עם קבלנים, קניינים וספקים העומדים בקשרי מסחר עם היחידה
וניהול מו"מ איתם על מחירים, סדרי הספקה ושירותים, כולל בירור תלונות.
ריכוז ישיבות הוועדה, הכנת טבלה על הארכת תוקף של מכרזים במקרה הצורך.
הכנת החומר ליועץ המשפטי לעריכת הסכם.
בדיקת התלונות בנושא מכרזים ומתן תשובות בהתאם לתוצאות הבדיקה.
ביצוע פעולות נוספות לפי דרישות הממונה וצורכי העבודה.

דרישות המשרה

השכלה אקדמית (תואר ראשון) בהנדסת תעשייה וניהול או בכלכלה או במנהל עסקים
או בלוגיסטיקה.
לחילופין השכלה אקדמית (תואר ראשון) ובוגר קורס מקצועי בתחום הרכש
בהיקף של 100 שעות לימוד לפחות.

לבעלי השכלה אקדמית (תואר ראשון) – 3 שנות ניסיון בתחומי הרכש.
תואר שני – 2 שנות ניסיון כנ"ל.

אודות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

משרד ממשלתי