סקירה כללית

טיפול בתיק ביטוח חיים ובריאות, ניהול ומעקב מול

חברות הביטוח והלקוחות.

טיפול בהצעות ביטוח, מעקב על הפקה וביצוע שינויים,

מענה טלפוני, טיפול בדואר נכנס ויוצא.

נא לשלוח קורות חיים למייל:

דרישות המשרה

תקשורת בין אישית טובה, יוזמה, דיוק, יכולת למידה