סקירה כללית

לאמונה אולפנית טכנולוגית תיכון לבנות דתי לאומי ב"ב.
דרושות מורות מ"מ להגשה לבגרות לשנה זו במקצועות השונים כולל אפשרות לחינוך עם אופציה למשרה בשנת הלימודים הבאה תש"פ:
1. מורה למתמטיקה(3-4 יח) בהקף של 12 שעות פרונטליות (עוז לתמורה)
2. מורה לתנ"ך ותושב"ע בהקף של כ12 שעות פרונטליות (עוז לתמורה)
3. מורה לאנגלית לתגבור.