סקירה כללית

דרישות סף ( מינימום) – בלעדיהן המועמד לא יכול לעבור סינון ראשוני:

ניסיון בתפעול בסוכנות בטוח עיסקית הכוללת פנסיה בטוחי מנהלים ופיננסים

ניסיון עבודה על מערכת אס אמ אס

ניסיון עבודה על מערכות תיפעול של חברות הבטוח

 

מתאים למפוטרי סוכנויות הבטוח הפנסיוניות הגדולות

 

חצי משרה!