סקירה כללית

ניהול כללי של המשרד ,

קשרי לקוחות(כולל איתור,שיווק ושימור לקוחות),

תפעול דף פייסבוק ,אתר אינטרנט ואינסטגרם