• יועץ השקעות ודילר בחדר עסקאות מטבע חוץ, ריבית חומרי גלם ומדדים

    קבוצת פריקו
    • משרה מלאה
    • פורסם לפני חודש 1