יועץ מס מסייע ללקוחותיו בהתנהלות מול רשויות המס וייצוג הנישומים (החייבים במס), בנוסף לשירותים נוספים לרבות מילוי דו"חות שנתיים,הצהרות הון, יעוץ כלכלי, החזרי מס, תיאומי מס, חישובי שכר, פתיחת תיקים במוסדות המס וניהול חשבונות. כיום יועץ מס חייב להיות בעל רישיון לעסוק ביעוץ בנושאי מס ע"פי חוק, ומרבית העוסקים במקצוע מאוגדים ב"לשכת חשבונאים יועצי מס". השירות ניתן לעצמאיים או לשכירים, בארץ או בחו"ל – בהתאם לרקע של יועץ המס. כיום יועץ מס חייב להיות בעל רישיון לעסוק ביעוץ בנושאי מס ע"פי חוק, ומרבית העוסקים במקצוע מאוגדים ב"לשכת חשבונאים יועצי מס". השירות ניתן לעצמאיים או לשכירים, בארץ או בחו"ל – בהתאם לרקע של יועץ המס.

נוסף למועדפים