ניסוח מכתב הזמנה לשימוע לפני פיטורים

שלושה ניסוחים אפשריים למכתב הזמנה לשימוע לפני פיטורין:

ניסוח 1:

תאריך: 10 בספטמבר 2023

לכבוד שם העובד

הנדון: הזמנה לשימוע לפני פיטורים

שלום רב,

ברצוננו להזמין אותך לשימוע לפני פיטורים, בהתאם לסעיף 14 לחוקת העבודה.

השימוע יתקיים במשרדנו ביום חמישי, 15 בספטמבר 2023, בשעה 10:00.

בשימוע תוכל להציג את עמדתך בנוגע לכוונתנו לפטר אותך מעבודתך אצלנו.

אנא אשר קבלת מכתב זה.

בברכה, שם הממונה תפקיד הממונה

ניסוח 2:

תאריך: 10 בספטמבר 2023

לכבוד שם העובד

הנדון: הזמנה לשימוע לפני ביטול העסקה

שלום רב,

בהתאם לסעיף 14 לחוק יסוד, הנך מוזמן לשימוע בעקבות כוונתנו לבטל את העסקתך.

השימוע יתקיים ביום ____ בתאריך ____ בשעה ____ במשרדי החברה.

במהלך השימוע תוכל להביע את עמדתך בנוגע לסיבות המובילות אותנו לביטול העסקתך.

אנא אשר קבלת מכתב זה.

בכבוד רב,

שם הממונה תפקיד הממונה

ניסוח 3:

תאריך: 10 בספטמבר 2023

לכבוד שם העובד

הנדון: הזמנה לשימוע לפני פיטורין

שלום רב,

בהתאם להוראות החוק, אנו מזמינים אותך לשימוע לפני פיטורין אשר יתקיים במשרדנו בתאריך __ בשעה ___.

במהלך השימוע תוכל להציג בפנינו את טענותיך והתייחסותך לסיבות המובילות אותנו לשקול את פיטוריך.

נבקשך לאשר את קבלת מכתב זה.

בברכה,

שם תפקיד

מה אומר החוק בנודע לשימוע לפני פיטורים


שימוע לפני פיטורין

שימוע לפני פיטורין הוא הליך שנועד לאפשר לעובד להגיב ולהתגונן בפני כוונת המעביד לפטר אותו, לפני שהפיטורין אכן יוצאים לפועל.

מהו שימוע לפני פיטורין?

שימוע לפני פיטורין הוא הליך משפטי המחייב את המעביד לזמן את העובד לשימוע, לפני שהוא מפטר אותו. בשימוע ניתנת לעובד הזדמנות לשמוע את הנימוקים לפיטורין, ולהגיב עליהם ולנסות לשכנע את המעביד לחזור בו מהכוונה לפטרו.

מטרת השימוע היא לאפשר לעובד הליך הוגן, שבו יוכל להעלות את טענותיו בפני המעביד, לפני שההחלטה הסופית על הפיטורין מתקבלת.

מתי מקיימים שימוע לפני פיטורין?

שימוע לפני פיטורין מתקיים בשני מצבים עיקריים:

שימוע לפני פיטורין בתקופת ניסיון

במהלך תקופת הניסיון הראשונה בעבודה, המעביד רשאי לפטר עובד ללא שימוע מוקדם. אולם אם תקופת הניסיון היא 6 חודשים או יותר, החל מהחודש השביעי המעביד מחויב לקיים שימוע לפני הפיטורין.

שימוע לפני פיטורין לאחר תקופת ניסיון

לאחר תום תקופת הניסיון, המעביד מחויב לקיים שימוע בכל מקרה של פיטורין, למעט במקרים חריגים כגון פיטורין בשל אבדן כושר עבודה או התנהגות חמורה של העובד.

מי משתתף בשימוע לפני פיטורין?

בשימוע לפני פיטורין משתתפים:

נציגי המעביד

את השימוע מטעם המעביד מוביל בדרך כלל מנהל הישיר של העובד או נציג מחלקת משאבי אנוש. הם אלו שיציגו את הנימוקים לפיטורין וינהלו את הדיון מול העובד.

נציגי העובד

העובד רשאי להזמין נציג מטעמו ללוות אותו בשימוע, בדרך כלל עורך דין או נציג ועד העובדים. נוכחות נציג מטעם העובד אינה חובה אך מומלצת.

מהלך השימוע לפני פיטורין

השימוע לפני פיטורין כולל מספר שלבים:

הודעה מוקדמת על השימוע

המעביד מחויב להודיע לעובד על השימוע לפחות 5 ימי עבודה מראש, ולפרט בהודעה את המועד, המקום והנימוקים לכוונת הפיטורין.

הצגת נימוקי המעביד

בשימוע עצמו, המעביד או נציגיו מציגים בפני העובד את הנימוקים לכוונה לפטרו ואת הראיות לטענותיהם. העובד רשאי להקשיב, לרשום ולהעיר.

תגובת העובד

לאחר מכן, העובד או נציגיו מציגים את עמדתם ומנסים לסתור או להפריך את נימוקי המעביד ולמנוע את הפיטורין. העובד יכול להביא עדים וראיות לחיזוק טענותיו.

החלטה על המשך העסקה או פיטורין

בסיום השימוע, המעביד לוקח זמן לשקול את כל הטענות והעדויות, ומקבל החלטה סופית האם להמשיך להעסיק את העובד או לפטרו.

זכויות העובד בשימוע לפני פיטורין

לעובד מספר זכויות בסיסיות במהלך שימוע לפני פיטורין:

זכות לייצוג

העובד רשאי להזמין נציג מקצועי מטעמו (עו”ד/נציג ועד) שילווה אותו בשימוע.

זכות להביא עדים

העובד יכול להביא עדים לתמוך בגרסתו ולסתור את טענות המעביד.

זכות לטעון את טענותיו

העובד זכאי לשמוע את נימוקי המעביד, להתייחס אליהם, ולהציג ראיות וטענות משלו.

תיעוד השימוע לפני פיטורין

מומלץ לעובד ולמעביד לתעד את השימוע ולרשום פרוטוקול מדויק של מהלכו. הפרוטוקול יאפשר מעקב אחר קיום הליך תקין והוגן.

פיצוי בגין פיטורין שלא כדין

אם המעביד לא קיים שימוע או הפר את הליך השימוע כנדרש, העובד עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי בגין פיטורין שלא כדין.

לסיכום, שימוע לפני פיטורין הוא הליך חשוב המאפשר לעובד להתגונן בפני פיטורין לא מוצדקים. על המעביד והעובד לנהל הליך הוגן תוך שמירה על זכויותיהם של שני הצדדים.

שאלות נפוצות

שאלה: האם עובד חייב להגיע לשימוע לפני פיטורין?

תשובה: כן, על העובד להגיע לשימוע שאליו זומן על ידי המעביד. אי התייצבות לשימוע עלולה להיחשב כהפרת משמעת ואף לשלול מהעובד זכויות מסוימות.

שאלה: כמה זמן לפני השימוע חייב המעביד להודיע לעובד?

תשובה: המעביד חייב להודיע לעובד על קיום השימוע לפחות 5 ימי עבודה מראש.

שאלה: האם עובד יכול להיעזר בעורך דין בשימוע לפני פיטורין?

תשובה: כן, העובד רשאי להזמין עורך דין או נציג אחר מטעמו ללוות אותו בשימוע.

שאלה: מה קורה אם המעביד לא מקיים שימוע לפני פיטורין?

תשובה: אם המעביד לא מקיים שימוע כנדרש, העובד עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי בגין פיטורין שלא כדין.

שאלה: האם המעביד חייב לקבל את עמדת העובד בשימוע?

תשובה: לא, לאחר שמיעת טענות העובד המעביד רשאי עדיין להחליט לפטר את העובד, אך עליו לשקול בכובד ראש את העמדות שהוצגו בשימוע.

Views: 114

מאמרים