Logo

 

מוקדן- אירועי חירום סביבתי- משרת סטודנט

סיכום משרה
הגשת מועמדות
אחריות על תפעולו התקין והשוטף של מוקד הסביבה. מענה על פניות המתקבלות במוקד בדבר אירועים סביבתיים ונושאים אחרים הקשורים לעבודת המשרד, ובכלל

 

אחריות על תפעולו התקין והשוטף של מוקד הסביבה.

 

 

 

מענה על פניות המתקבלות במוקד בדבר אירועים סביבתיים ונושאים אחרים

 

 

 

הקשורים לעבודת המשרד, ובכלל זה פניות ציבור, וטיפול בפניות ובאירועים אלה

 

 

 

בשגרה ובחירום. ניתוח הפניות לשם יצירת תמונת מצב והחלטה על אפיק פעולה

 

 

 

מתאים.

 

 

 

הזנקת העובדים המקצועיים לזירת האירוע ותיאום חבירה לכוחות הצלה וגורמים

 

 

 

רלוונטיים נוספים. בעת אירוע -תיעודו וניסוח תשדורות מבצעיות. בתום האירוע-

 

 

 

מעקב אחר המשך הטיפול והשיקום.

 

 

 

מתן מידע לכוחות ההצלה וגופים אחרים הן בשגרה הן בעת אירוע.

 

 

 

איסוף מידע מקצועי, עיבודו, ניתוחו, הצגתו והפצתו בהתאם להנחיית הממונה.

 

 

 

הקמה, השמשה והפעלה של חדר המצב המשרדי בעת חירום.

 

 

 

הפעלת מערכות קשר, תוכנות מחשב ייעודיות ועבודה במאגרי מידע ממוחשבים.

 

 

 

ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת הממונה ובהתאם לצורכי המשרד.

 

 

 

 

 

מצא אותנו ב:

Back אחורה  Stats לחיצות:114  מועמדים:0 
 
RSS
 
misrot102
הפצת קורות חיים לחברות נבחרות

הפצת קורות חיים חינם