Logo

משרות במגזר הציבורי

משרות במגזר הציבורי

המגזר הציבורי מורכב מכלל המועסקים על ידי הציבור, ביניהם משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים, מוסדות ציבוריים שאינם ממשלתיים כמו רשויות מקומיות ואוניברסיטאות, וכן מוסדות לאומיים בהם הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית.
מדוע כדאי לעבוד במגזר הציבורי


לעבודה במגזר הציבורי יתרונות מרחיקי לכת:
 
        יציבות התעסוקתית - קשה הרבה יותר לפטר עובדים במגזר הציבורי בהשוואה לעובדים במגזר הפרטי.
        תנאים סוציאליים משופרים שהם פועל יוצא של הסכמים קיבוציים, בתחומים מגוונים כמו ביטוח, פנסיה, קרנות השתלמות וגמל, ביטוחים קולקטיביים ועוד.
        רמות השכר מפוקחות על ידי משרד האוצר ונציבות שירות המדינה.

פרישה לפנסיה במגזר הציבורי
 
גם אם תנאי השכר במגזר הציבורי לא תמיד גבוהים, בפרישה לפנסיה התנאים דווקא משופרים.
הקצבה לפנסיה מחושבת לפי מספר שנות עבודה בפועל כאשר כל שנת עבודה מזכה ב- 2% קצבה.
בנוסף, גובה הפנסיה נגזרת מהמשכורת האחרונה וכוללת תוספות קבועות כמו גמול ההשתלמות, הבראה וביגוד, פיצוי בגין ימי מחלה לא מנוצלים, פדיון ימי חופשה ועוד.
 
חיפוש משרות פנויות במגזר הציבורי

בטבלה הבאה מרוכזים קישורים (לינקים) למכרזי דרושים המופיעים באתר נציבות שירות המדינה ובאתרים נוספים המשתייכים למגזר הציבורי בישראל.
כל מה שצריך זה להיכנס לקישורים ולהתחיל לחפש את המשרה המתאימה.

המוסדות/הגופים המציעים משרות קישורים הערות
תי חולים ממשלתיים, בתי דין רבניים, הטלוויזיה החינוכית, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המועצה לביטחון לאומי, הנהלת בתי המשפט, הרבנות הראשית, רשות להגנת הצרכן, השירות המטראולוגי, השירותים הווטרינרים, כנסת, לשכות הבריאות, לשכת הפרסום הממשלתית, מינהל המחקר החקלאי, מכון לבטיחות בדרכים, מרכזים רפואיים, מרכזים לבריאות הנפש, משרדי הממשלה, נציבות שירות המדינה, רשות האוכלוסין וההגירה, רשות המיסים, שירות התעסוקה, שירות בתי הסוהר ועוד...

כללי:

http://www.csc.gov.il/Tenders/Pages/default.aspx

 

מערכת גיוס מקוונת:

https://ejobs.gov.il/gius

 

אתר נציבות שירות המדינה מרכז את המשרות הפנויות

בקטגוריית עובדי מדינה

משטרת ישראל

http://www.police.gov.il/gius/Default.aspx

 

 

 

 

בנק ישראל

http://www.boi.org.il/he/careers/pages/default.aspx

 

 

רשויות מקומיות

http://www.masham.org.il/Rashuyot_Masham/Pages/default.aspx

 

באתר מרכז השלטון המקומי מופיעים לינקים לכל האתרים של הרשויות המקומיות בישראל, בחלקם ניתן למצוא מכרזי כוח אדם/דרושים

חברת החשמל

http://www.iec.co.il/HR/Pages/Jobs.aspx

 

 

 

 

רכבת ישראל

http://www.rail.co.il/HE/JOBCENTER/Pages/upgrade.aspx

 

 

המוסד

https://www.mossad.gov.il/recruit/

 

 

המוסד לביטוח לאומי

http://www.btl.gov.il/About/jobs/Pages/default.aspx

 

 

שירותי בריאות כללית

http://www.clalit.co.il/he/info/career/Pages/working_in_clalit.aspx

 

 

מכבי שירותי בריאות

http://www.maccabi4u.co.il/10880-he/Maccabi.aspx

 

 

קופת חולים מאוחדת

https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?rnd=0.47583274253304

 

קופת חולים לאומית

http://www.leumit.co.il/jobs

 

דואר ישראל

http://www.israelpost.co.il/mihrazim.nsf/jobs?OpenForm

 

 

האוניברסיטה העברית

http://new.huji.ac.il/links/782

 

 

אוניברסיטה תל-אביב

http://new.tau.ac.il/positions

 

 

אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/hr/Pages/Wanted.aspx

 

 

אוניברסיטת בר אילן

http://www.alljobs.co.il/Employer/HP/Default.aspx?cid=2801&;key=mnLMzgOVV5Agvvw0RuH+/A
 

 

 

 

הטכניון

http://hr.technion.ac.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D-2/

 

 

אוניברסיטת חיפה

http://hr.haifa.ac.il/html/misrot.html

 

 

בזק

http://www02.bezeq.co.il/Jobs/Pages/jobsBezeq.aspx

 

 

רשות השידור

http://www.iba.org.il/tenders/tenders.aspx?type=tenders&;page=285

 

 

 

צה"ל

http://www.aka.idf.il/main/drushim/

 

 

ההסתדרות הציונית העולמית

http://www.wzo.org.il/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8

 

 

הסוכנות היהודית

http://jafi.org/JewishAgency/Hebrew/Home/jobs

 

 

שירות בתי הסוהר

http://ips.gov.il/Web/He/Recruitment/Jobs/Default.aspx

 

 

הסתדרות המורים

http://www.itu.org.il/?CategoryID=155

 

 

נתיבי ישראל (מע"צ לשעבר)

http://iroads.co.il/jobs

 

 

 

 
 
misrot102
הפצת קורות חיים לחברות נבחרות

הפצת קורות חיים חינם